Vietnamese  English
Thông tin quảng cáo
Nhà máy xi măng Nghi Sơn
Doanh nghiệp
quảng cáo hài hước nhật bản

Số lượt truy cập
Hôm nay: 199
Tất cả: 620418
KHÁCH HÀNG KHỐI ĐẠI LÝ - VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Tin đăng ngày: 10/7/2012
KHÁCH HÀNG KHỐI ĐẠI LÝ
 

TT

ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

I

 HUYỆN QUỲNH LƯU

1

Công ty TNHH Hoàng Thái Sơn

Xã Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Thắng Loan

Xã Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

3

Công ty TNHH TM Sơn Thanh  

Xã Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Thanh Sơn

Xã Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An

5

Công ty TNHH XD & CƯ VT Việt Đức

K6 – TT Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An

6

DNTN Trường Hùng

K6 – TT Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An

7

Đại lý VLXD Hoằng Vân

Xã Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Long Minh

Xã Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

9

DNTN Hà Tín

K1 – TT Cầu Giát - Quỳnh Lưu – Nghệ An

10

Đại lý VLXD Huy Mai

Xã Quỳnh Tiến - Quỳnh Lưu - Nghệ An

11

Đại lý VLXD Anh Thơm

Xã Quỳnh Thanh - Quỳnh Lưu - Nghệ An

12

Đại lý VLXD Hồng Hoa

TT Hoàng Mai - Nghệ An

II

 HUYỆN THANH CHƯƠNG

 

 1

Công ty TNHH Hòa Ngọc

 Xuân Trường – Thanh Chương – Nghệ An

2

Công ty TNHH Trường Tam

Thanh Đồng – Thanh Chương - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Cần Đào

Thanh Đức – Thanh Chương - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Hải Hoàn

 Cát Văn – Thanh Chương - Nghệ An

5

Công ty TNHH Trường Tam

Thanh Đồng – Thanh Chương - Nghệ An

6

Công ty TNHH Hòa Ngọc

Xuân Tường – Thanh Chương - Nghệ An

 III

HUYỆN YÊN THÀNH

1

Công ty TNHH Liên Công

Liên Thành – Yên Thành - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Hùng Trầm

Văn Thành – Yên Thành - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Thành Nam

Xã Hợp Thành – Yên Thành - Nghệ An

4

Công ty TNHH & TM Hải Yến

Trung Thành – Yên Thành - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Tính Tình

Mã Thành – Yên Thành - Nghệ An

6

Đại lý VLXD Cường Nhâm

Mã Thành – Yên Thành - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Long Bình

Mã Thành – Yên Thành - Nghệ An

8

Đại lý VLXD An Lê

Văn Thành – Yên Thành – Nghệ An

IV

DIỄN CHÂU

1

DNTN Trường Thanh

Thị Trấn - Diễn Châu - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Lương Long

Xã Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Hải Lâm

Xã Diễn Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Quyền Ngân

Xã Diễn Thái - Diễn Châu - Nghệ An

5

Công ty TNHH Mạc Gia

Xã Diễn Xuân - Diễn Châu - Nghệ An

6

C. ty TNHH 1 TV DV & TM Dũng Trâm

KCN Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Vượng Xinh

Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Lương Long

Xã Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

9

Công ty TNHH Dũng Toàn

Khối 3 – TT Diễn Châu - Nghệ An

10

Công ty TNHH XD & TM Nam Hà

Xã Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

V

ĐÔ LƯƠNG

1

Đại lý VLXD Hoa Nhâm

Xã Yên Sơn – Đô Lương - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Hải Nhàn

Xã Thái Sơn – Đô Lương - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Hải Thu

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Thủy Hạnh

K4 - TT Đô Lương - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Lan Công

K4 – TT Đô Lương - Nghệ An

6

Đại Lý VLXD Sáu Hóa

Xã Lạc Sơn – Đô Lương  - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Sáu Khang

Xã Lạc Sơn – Đô Lương - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Hoàng Việt

Nam Sơn – Đô Lương - Nghệ An

9

Đại lý VLXD Tình Loan

Xã Đặng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

10

Đại lý VLXD Bé Hùng

Xã Lưu Sơn – Đô Lương - Nghệ An

11

Đại lý VLXD Minh Đào

K10 – TT Đô Lương - Nghệ An

12

Cty TNHH Hoàng Kim Thành Thông

K4 – TT Đô Lương - Nghệ An

13

Đại lý VLXD Sinh Huệ

Xã Trung Sơn – Đô Lương - Nghệ An

14

Công ty TNHH Lộc Tuyết

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

15

Công ty TNHH Trường An

K4 – TT Đô Lương - Nghệ An

16

Đại lý VLXD Bình Nghiêm

Xã Thuận Sơn – Đô Lương - Nghệ An

17

Đại lý VLXD Lịch Sửu

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

18

Đại lý VLXD Phước Dung

Xã Trung Sơn – Đô Lương - Nghệ An

19

Đại lý VLXD Thu Tỵ

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

VI

NGHĨA ĐÀN

1

DNTN An Bé

Nghĩa Thuận – TX. Thái Hòa - Nghệ An

2

Cty TNHH VT & TM Sáu Anh

K.Tân Tiến – P.Hòa Hiếu – TX. Thái Hòa

3

Công ty TNHH Anh Hoàng Lâm

Xã Tây Hiếu – TX. Thái Hòa - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Ký Lan

Xã Nghĩa Tiến – TX. Thái Hòa – Nghệ An

5

Đại lý VLXD Tuyên Thoa

Xã Nghĩa Quang – Nghĩa Đàn –  Nghệ An

6

Đại lý VLXD Hà Châu

P. Hòa Hiếu – TX. Thái Hòa - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Vân Tình

Xã Nghĩa Bình – Nghĩa Đàn - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Minh Uyên

Xã Nghĩa Lộc – Nghĩa Đàn - Nghệ An

9

Cty TNHH 1 TV VT & DV Đinh Huy

Đông Hiếu – TX. Thái Hòa - Nghệ An

10

Đại lý VLXD Lâm Châu

Xã Nghĩa Trung – Nghĩa Đàn – Nghệ An

11

Công ty TNHH VT & TM Sáu Anh

P. Hòa Hiếu – TX. Thái Hòa – Nghệ An

12

Đại lý VLXD Hoàng Giang

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

13

Cty TNHH 1 TV Vinh Ngọc Trâm

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

14

Đại lý VLXD Đức Hường

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

15

Đại lý VLXD Hường Thơ

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

16

Đại lý VLXD Minh An

Nghĩa Bình – Nghĩa Đàn - Nghệ An

VII

QUỲ HỢP

1

Đại lý VLXD Huệ Tam

Xã Nghĩa Xuân - Quỳ Hợp - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Thái Thịnh

K20 - TT Quỳ Hợp - Nghệ An

3

DNTN Hoàng Nhật

K9 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Quế Kỳ

K11 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Yến Phi

K20 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

6

Đại lý VLXD Thái Thịnh

K20 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

7

Công ty TNHH Yến Thắng

K20 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

8

Đại lý  VLXD Thanh Hòa

Xã Nghĩa Thuận - Quỳ Hợp - Nghệ An

VII

ANH SƠN

1

Đại lý VLXD Luận Sen

Xã Khai Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Dũng Quyên

Xã Long Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Nam Hà

Xã Long Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

4

Cty TNHH Quỳnh Trung Trinh

Xã Khai Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Ngọc Cường

Khối 1B – TT Anh Sơn - Nghệ An

6

Đại lý VLXD Lý Loan

Khối 1B – TT Anh Sơn - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Tuyết Đồng

Khối 6 – TT Anh Sơn - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Vân Thìn

Khối 2 – TT Anh Sơn - Nghệ An

VIII

TP. VINH

1

Đại lý VLXD Thi Hùng

Khối 6 - Phường Cửa Nam – TP. Vinh

2

Đại lý  VLXD Hồng Hảo

K17 – P. Hưng Bình – TP. Vinh

3

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường

P. Tân Thành – TP. Ninh Bình

4

Đại lý VLXD Chị Minh

K10 – P. Lê Lợi – TP. Vinh

IX

TÂN KỲ

 

Đại lý VLXD Duy Mai

TT Tân Kỳ - Nghệ An

X

THANH HÓA

 

Công ty TNHH Trần Hùng

Xã Tân Trường - Tỉnh Gia – Thanh Hóa

XI

NAM ĐÀN

 

Đại lý VLXD Hải Lan

Ngã tư Vân Diên – Nam Đàn - Nghệ An

XII

KỲ SƠN

 

DNTN Lý Chính

Bản Cầu Tám – Xã Tà Cạ - Kỳ Sơn – NA

XIII

CON CUÔNG

 

Đại lý VLXD Minh Cương

Khối 5 – TT Con Cuông – Nghệ An

 

Các tin Hệ thống khách hàng khác:

KHÁCH HÀNG KHỐI ĐẠI LÝ (10/7/2012)
KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC KHỐI DỰ ÁN CUNG CẤP XI MĂNG - THÉP XÂY DỰNG CỦA CENCOM (9/7/2012)
Phân phối Xi măng
Phân phối Sắt - Thép
 
Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Số 33 Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Vinh
Điện thoại / Fax: 0383.536568 / 0383.531105 - Email: [email protected]
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067 - Email: [email protected]