Vietnamese  English
Thông tin quảng cáo
Nhà máy xi măng Nghi Sơn
Doanh nghiệp
quảng cáo hài hước nhật bản

Số lượt truy cập
Hôm nay: 172
Tất cả: 620391
KHỐI ĐẠI LÝ XI MĂNG - THÉP XÂY DỰNG - CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN TRUNG - CENCOM
Tin đăng ngày: 10/7/2012  
KHÁCH HÀNG KHỐI ĐẠI LÝ
 

TT

ĐẠI LÝ

ĐỊA CHỈ

I

 HUYỆN QUỲNH LƯU

1

Công ty TNHH Hoàng Thái Sơn

Xã Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Thắng Loan

Xã Quỳnh Bảng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

3

Công ty TNHH TM Sơn Thanh  

Xã Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Thanh Sơn

Xã Quỳnh Văn - Quỳnh Lưu - Nghệ An

5

Công ty TNHH XD & CƯ VT Việt Đức

K6 – TT Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An

6

DNTN Trường Hùng

K6 – TT Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An

7

Đại lý VLXD Hoằng Vân

Xã Quỳnh Châu - Quỳnh Lưu - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Long Minh

Xã Quỳnh Nghĩa - Quỳnh Lưu - Nghệ An

9

DNTN Hà Tín

K1 – TT Cầu Giát - Quỳnh Lưu – Nghệ An

10

Đại lý VLXD Huy Mai

Xã Quỳnh Tiến - Quỳnh Lưu - Nghệ An

11

Đại lý VLXD Anh Thơm

Xã Quỳnh Thanh - Quỳnh Lưu - Nghệ An

12

Đại lý VLXD Hồng Hoa

TT Hoàng Mai - Nghệ An

II

 HUYỆN THANH CHƯƠNG

 

 1

Công ty TNHH Hòa Ngọc

 Xuân Trường – Thanh Chương – Nghệ An

2

Công ty TNHH Trường Tam

Thanh Đồng – Thanh Chương - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Cần Đào

Thanh Đức – Thanh Chương - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Hải Hoàn

 Cát Văn – Thanh Chương - Nghệ An

5

Công ty TNHH Trường Tam

Thanh Đồng – Thanh Chương - Nghệ An

6

Công ty TNHH Hòa Ngọc

Xuân Tường – Thanh Chương - Nghệ An

 III

HUYỆN YÊN THÀNH

1

Công ty TNHH Liên Công

Liên Thành – Yên Thành - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Hùng Trầm

Văn Thành – Yên Thành - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Thành Nam

Xã Hợp Thành – Yên Thành - Nghệ An

4

Công ty TNHH & TM Hải Yến

Trung Thành – Yên Thành - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Tính Tình

Mã Thành – Yên Thành - Nghệ An

6

Đại lý VLXD Cường Nhâm

Mã Thành – Yên Thành - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Long Bình

Mã Thành – Yên Thành - Nghệ An

8

Đại lý VLXD An Lê

Văn Thành – Yên Thành – Nghệ An

IV

DIỄN CHÂU

1

DNTN Trường Thanh

Thị Trấn - Diễn Châu - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Lương Long

Xã Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Hải Lâm

Xã Diễn Kỳ - Diễn Châu - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Quyền Ngân

Xã Diễn Thái - Diễn Châu - Nghệ An

5

Công ty TNHH Mạc Gia

Xã Diễn Xuân - Diễn Châu - Nghệ An

6

C. ty TNHH 1 TV DV & TM Dũng Trâm

KCN Diễn Hồng - Diễn Châu - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Vượng Xinh

Diễn Trường - Diễn Châu - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Lương Long

Xã Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

9

Công ty TNHH Dũng Toàn

Khối 3 – TT Diễn Châu - Nghệ An

10

Công ty TNHH XD & TM Nam Hà

Xã Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

V

ĐÔ LƯƠNG

1

Đại lý VLXD Hoa Nhâm

Xã Yên Sơn – Đô Lương - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Hải Nhàn

Xã Thái Sơn – Đô Lương - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Hải Thu

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Thủy Hạnh

K4 - TT Đô Lương - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Lan Công

K4 – TT Đô Lương - Nghệ An

6

Đại Lý VLXD Sáu Hóa

Xã Lạc Sơn – Đô Lương  - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Sáu Khang

Xã Lạc Sơn – Đô Lương - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Hoàng Việt

Nam Sơn – Đô Lương - Nghệ An

9

Đại lý VLXD Tình Loan

Xã Đặng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

10

Đại lý VLXD Bé Hùng

Xã Lưu Sơn – Đô Lương - Nghệ An

11

Đại lý VLXD Minh Đào

K10 – TT Đô Lương - Nghệ An

12

Cty TNHH Hoàng Kim Thành Thông

K4 – TT Đô Lương - Nghệ An

13

Đại lý VLXD Sinh Huệ

Xã Trung Sơn – Đô Lương - Nghệ An

14

Công ty TNHH Lộc Tuyết

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

15

Công ty TNHH Trường An

K4 – TT Đô Lương - Nghệ An

16

Đại lý VLXD Bình Nghiêm

Xã Thuận Sơn – Đô Lương - Nghệ An

17

Đại lý VLXD Lịch Sửu

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

18

Đại lý VLXD Phước Dung

Xã Trung Sơn – Đô Lương - Nghệ An

19

Đại lý VLXD Thu Tỵ

Xã Tràng Sơn – Đô Lương - Nghệ An

VI

NGHĨA ĐÀN

1

DNTN An Bé

Nghĩa Thuận – TX. Thái Hòa - Nghệ An

2

Cty TNHH VT & TM Sáu Anh

K.Tân Tiến – P.Hòa Hiếu – TX. Thái Hòa

3

Công ty TNHH Anh Hoàng Lâm

Xã Tây Hiếu – TX. Thái Hòa - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Ký Lan

Xã Nghĩa Tiến – TX. Thái Hòa – Nghệ An

5

Đại lý VLXD Tuyên Thoa

Xã Nghĩa Quang – Nghĩa Đàn –  Nghệ An

6

Đại lý VLXD Hà Châu

P. Hòa Hiếu – TX. Thái Hòa - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Vân Tình

Xã Nghĩa Bình – Nghĩa Đàn - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Minh Uyên

Xã Nghĩa Lộc – Nghĩa Đàn - Nghệ An

9

Cty TNHH 1 TV VT & DV Đinh Huy

Đông Hiếu – TX. Thái Hòa - Nghệ An

10

Đại lý VLXD Lâm Châu

Xã Nghĩa Trung – Nghĩa Đàn – Nghệ An

11

Công ty TNHH VT & TM Sáu Anh

P. Hòa Hiếu – TX. Thái Hòa – Nghệ An

12

Đại lý VLXD Hoàng Giang

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

13

Cty TNHH 1 TV Vinh Ngọc Trâm

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

14

Đại lý VLXD Đức Hường

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

15

Đại lý VLXD Hường Thơ

Nghĩa Thuận – Nghĩa Đàn - Nghệ An

16

Đại lý VLXD Minh An

Nghĩa Bình – Nghĩa Đàn - Nghệ An

VII

QUỲ HỢP

1

Đại lý VLXD Huệ Tam

Xã Nghĩa Xuân - Quỳ Hợp - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Thái Thịnh

K20 - TT Quỳ Hợp - Nghệ An

3

DNTN Hoàng Nhật

K9 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

4

Đại lý VLXD Quế Kỳ

K11 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Yến Phi

K20 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

6

Đại lý VLXD Thái Thịnh

K20 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

7

Công ty TNHH Yến Thắng

K20 – TT Quỳ Hợp - Nghệ An

8

Đại lý  VLXD Thanh Hòa

Xã Nghĩa Thuận - Quỳ Hợp - Nghệ An

VII

ANH SƠN

1

Đại lý VLXD Luận Sen

Xã Khai Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

2

Đại lý VLXD Dũng Quyên

Xã Long Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

3

Đại lý VLXD Nam Hà

Xã Long Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

4

Cty TNHH Quỳnh Trung Trinh

Xã Khai Sơn – Anh Sơn - Nghệ An

5

Đại lý VLXD Ngọc Cường

Khối 1B – TT Anh Sơn - Nghệ An

6

Đại lý VLXD Lý Loan

Khối 1B – TT Anh Sơn - Nghệ An

7

Đại lý VLXD Tuyết Đồng

Khối 6 – TT Anh Sơn - Nghệ An

8

Đại lý VLXD Vân Thìn

Khối 2 – TT Anh Sơn - Nghệ An

VIII

TP. VINH

1

Đại lý VLXD Thi Hùng

Khối 6 - Phường Cửa Nam – TP. Vinh

2

Đại lý  VLXD Hồng Hảo

K17 – P. Hưng Bình – TP. Vinh

3

Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường

P. Tân Thành – TP. Ninh Bình

4

Đại lý VLXD Chị Minh

K10 – P. Lê Lợi – TP. Vinh

IX

TÂN KỲ

 

Đại lý VLXD Duy Mai

TT Tân Kỳ - Nghệ An

X

THANH HÓA

 

Công ty TNHH Trần Hùng

Xã Tân Trường - Tỉnh Gia – Thanh Hóa

XI

NAM ĐÀN

 

Đại lý VLXD Hải Lan

Ngã tư Vân Diên – Nam Đàn - Nghệ An

XII

KỲ SƠN

 

DNTN Lý Chính

Bản Cầu Tám – Xã Tà Cạ - Kỳ Sơn – NA

XIII

CON CUÔNG

 

Đại lý VLXD Minh Cương

Khối 5 – TT Con Cuông – Nghệ An

 

 

Các bài mới:

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Miền Trung tặng quà cho các hộ nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Vinh và huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (3/12/2015)
ĐOÀN THANH NIÊN HÀNH HƯƠNG TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ NHÂN NGÀY 27/7 (29/7/2015)
Phân phối Xi măng
Phân phối Sắt - Thép
 
Công ty CP Vật liệu xây dựng Miền Trung
Địa chỉ: Số 33 Đường Nguyễn Thái Học - Thành phố Vinh
Điện thoại / Fax: 0383.536568 / 0383.531105 - Email: [email protected]
Thiết kế bởi TVC Media - Tel: 0915.050.067 - Email: [email protected]