Post on: 23/7/2015
Print
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015.
 

Sáng ngày 15/07/2015, tại Hội trường Công CP Vật liệu xây dựng Miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 với sự tham gia của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty, Trưởng phó phòng ban, Nhà máy bê tông và toàn thể Người lao động Công ty.

 

Hội nghị đã nghe Bà Lương Thị Hải – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty  báo cáo, phân tích kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2015; mục tiêu, các giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Báo cáo phân tích nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn về thời tiết do nắng nóng kéo dài và mặt bằng kho bãi còn thiếu trong khi phương tiện càng tăng, Quy mô công ty càng ngày càng mở rộng song với sự lãnh đạo chỉ đạo của HĐQT và nỗ lực của toàn thể CBNV 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn giữ được nhịp độ phát triển. Đời sống CBNV ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

  

Đ/c Lương Thị Hải - PGĐ trình bày báo cáo SK HĐSX KD 6 tháng đầu năm 2015

 

Tại Hội nghị cũng được nghe ý kiến tham luận và ý kiến đề xuất của CB CNV, người lao động đóng góp  cho bản báo cáo và được đồng chí Võ Trọng Sơn Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty tổng hợp giải đáp cụ thể.

 

Đ/c Võ Trọng Sơn - Giám đốc  giải đáp các ý kiến tham luận của CB CNV  

* Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2015

- Tổng sản lượng Xi măng toàn Công ty đạt trên 448,4 ngàn tấn.

Trong đó: Sản lượng bán hàng Xi măng bao Nghi Sơn và Xi măng bao Hoàng Mai đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể:

+ Xi măng Nghi Sơn bao đạt 152,65 ngàn tấn.

+ Xi măng Hoàng Mai bao đạt 185,5 ngàn tấn.

+ Xi măng rời Nghi Sơn đạt 43,18 ngàn tấn.

+ Xi măng rời Hoàng Mai đạt 17,6 ngàn tấn.

     + Xi măng Lộc Sơn tiêu thụ trong 06 tháng đạt 10.300 tấn

     + Xi măng The Visai đạt 2.235 tấn.

     + Tiêu thụ thép  đạt 1.317 tấn

     + Tổng sản xuất bê tông Nghi Sơn.320 đạt 41.907 m3.

* Kế hoạch  6 tháng cuối năm 2015

- Xi măng Hoàng Mai phấn đấu đạt 200.000 tấn cả bao và rời ( Trong đó bao 180.000 tấn, rời 20.000 tấn).

- Xi măng Nghi sơn bao và rời phấn đấu đạt 207.000 tấn (Bao 155.000 tấn, rời 52.000 tấn)

- Xi măng The visai 12.000 tấn, Lộc sơn 15.000 tấn.

- Xi măng khác và thép xây dựng giữ mức tăng trưởng như 06 tháng đầu năm.

- Bê tông: 60.000 m3.

 

       

                                Trao quyết  định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

   

Kết thúc hội nghị cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty phấn đấu đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh  6 tháng cuối năm.